Thursday, July 20, 2017

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Asirans sante se asirans ki kouvri tout la oswa yon pati nan risk pou yo yon moun transfere depans medikal, gaye Risk la sou yon gwo kantite moun. Pa estime Risk la an jeneral nan swen sante ak sistem sante depans sou pisin lan Risk, yon konpayi asirans ka devlope yon estrikti Finans woutin, tankou yon prim chak mwa oswa taks pewol, bay lajan an pou peye pou benefis ki genyen swen sante espesifye nan asirans la ako. se benefis la administre pa yon Ã’ganizasyon Santral tankou yon ajans gouvenman an, biznis prive, oswa ou pa la pou fe pwofi antite. Selon a asosyasyon an Asirans Sante nan Amerik, se asirans sante defini kom "pwoteksyon ki bay pou peman yo nan benefis kom yon rezilta nan maladi oswa aksidan. Li gen ladan l asirans pou pet soti nan aksidan, depans medikal, Enfimite, oswa lanmo aksidan ak demantelman" (pg. 225). Yon politik asirans sante se yon kontra ant yon founise asirans (egzanp yon konpayi asirans oswa gouvenman a) ak yon moun oswa / sipote l (egzanp yon patwon oswa yon Ã’ganizasyon Kominote). Kontra a ka renouvlab (egzanp chak ane, chak mwa) oswa dire tout lavi nan ka a nan asirans prive, oswa vin obligatwa pou tout sitwayen nan ka a nan plan nasyonal la.

yo Kalite ki ak kantite lajan pou depans pou swen sante ke yo pral kouvri pa founise a asirans sante espesifye nan ekri, nan yon kontra manm oswa "Prev ki montre Kouveti" ti liv pou asirans prive, oswa nan yon politik sante nasyonal pou asirans piblik. Yon politik asirans sante se (US espesifik yo) ki ofri pa yon plan ERISA pwop tet ou-finanse patwon-la patwonnen. Konpayi an jeneralman piblisite yo ke yo gen youn nan konpayi yo asirans gwo. Sepandan, nan yon ka ERISA, ki konpayi asirans "pa angaje yo nan zak la pou Asirans nan" yo, yo jis administre li. Se poutet sa, ERISA plan yo pa sije a lwa eta a. ERISA plan yo ki reji pa lwa federal ki anba jiridiksyon Depatman an US of Labor (USDOL). Benefis ki genyen espesifik oswa detay pwoteksyon yo jwenn nan Deskripsyon nan Rezime Plan (SPD). Yon apel dwe ale nan konpayi asirans lan, Le sa a, Anplwaye a nan Plan konfye. Si li toujou mande, ka desizyon konfye nan dwe mennen l 'bay USDOL a yo revize pou ERISA konfome li, ak Le sa a depoze yon plent nan Tribinal Federal. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah