Monday, February 6, 2017

Vitubeid Download Dangdut Koplo Terbaru

Vitubeid Download Dangdut Koplo Terbaru Dyangdat indonesiyan janapada mattu bhagasaḥ hindustani malaya padeyalagide endu sampradayika janapriya sangita, mattu arebik sangitada ondu prakaravagide. Dyangdat adara madhuravada upakarana mattu gayana indonesya atyanta janapriya prakaravagide. Sangita dyangdat keluttale adare ati nidhanavagi avrttiyalli indonesiyan ghumar svalpamattige holuttade nrtya. Dyangdat ondu tabla gendang bit hondide. Dyangdat nijavagiyu samarasya, vadya, bit, mattu layada adharada balavada bharatiya sangita prabhavavannu hondide [ullekhada agatyavide] intaha Rhoma Irama, dyangdat raja ennalagide atyanta jananibida dyangdat sangitagararu mattu gayakara ondu.; Mansyur es.; Meggy jhad; mattu Ellya Khadam samarasya, thim adharada prabala bharatiya sangita prabhava serisi mattu avugala hadugalannu mattu itara janapriya dyangdat gayakarada saha solisidaru. Dyangdat indonesya, malesya, singapura, bruni, mattu itara malaya matanaduva bhumiyannu bahala janapriyavagide. Ondu dyangdat byand saman'yavagi nalkarinda entu sangitagararu bembalisalpatta pramukha gayaka purusa athava stri, olagondide.

instruments saman'yavagi tabala, gendang, kolalu, myandolin, gitar, sitar, dolu yantragalannu mattu sanyojaka olagondide. Pada marubhumi sailiya sangita itara sangita sailigala alavadisikollabekaguttade vistariside. Adhunika dyangdat madhyapracya pap sangita, pascimatya rak, grhasangita, hip hap sangita, samakalina R& B, mattu reggi prabhavagalu sanyojisuttade. Dyangdat janapriyate 1990 uttungakkeritu. 2012 Mulaka adannu horatupadisi maluku rinda, indonesya pascima bhagada mattu purva bhagadalli bahupalu janapriyavagittu. Pada dyangdat tabala dang mattu ndut bareda dram, (saha gendang endu kareyalaguttade) sangitakkagi javanis bhase anukaranasabdhasrsti agide. Idu varadiya Rhoma Irama idu badavara sangita srimantarinda tiraskara padavagi srstisidaru helike adaru, sangita patrike Aktuil srstisidaru. Adara avahelanakari uddesadinda horatagiyu, idu aduva a mele vasapadisikondaru madalayitu, mattu i visayavu bidiru kolalu, hasu haid rinda dram dyangdat dram dhvani nivu hadalu bayasuva maduttade kolalu Rhoma 1973 dyangdat sastriya Terajana di kanisikolluttade. Vitubeid Download Dangdut Koplo Terbaru